Oddajemy do Państwa dyspozycji komorę śrutowniczą o wymiarach wewnętrznych 12,5 x 5 x 3 m.

Oferujemy usługę czyszczenia strumieniowo-ściernego, za pomocą śrutowania, elementów metalowych: kształtowników, blach, konstrukcji stalowych i innych elementów metalowych.

Nasze zdolności produkcyjne pozwalają na obróbkę elementów o wymiarach:

  • maksymalna długość: 12.000 mm
  • maksymalna szerokość: 4.000 mm
  • maksymalna wysokość: 2.900 mm
  • maksymalny ciężar: 8.000 kg

Czyszczenie strumieniowo-ścierne jest niezbędną czynnością poprzedzającą proces malowania lub galwanizowania stali. Nasza technologia pozwala na czyszczenie stali poprzez strumieniowanie powierzchni wyrobu śrutem staliwnym o zróżnicowanej granulacji. Materiał do śrutowania musi mieć powierzchnię odtłuszczoną, suchą, bez śladów zaolejenia i mokrej farby.

Przed obróbką strumieniowo-ścierną konstrukcja stalowa powinna być odtłuszczona, a odpryski spawalnicze usunięte. Wydawałoby się, że sole i zatłuszczenie powierzchni zostaną usunięte w procesie obróbki strumieniowo-ściernej, ale tak nie jest. Te zanieczyszczenia, choć niewidoczne, nadal obecne są na powierzchni w postaci cienkiej warstwy, wpływają niekorzystnie na przyczepność kolejnej powłoki. Wady szwów spawalniczych, rozwarstwienia, ostre krawędzie ujawniające się podczas obróbki strumieniowo-ściernej powinny być usunięte. Na ostrych krawędziach warstwa farby nakłada się cieniej, w konsekwencji tworzy się cieńsza powłoka, a czas ochrony się skraca. Odpryski spawalnicze uniemożliwiają nałożenie równomiernej powłoki, ponadto często są słabo przyczepne do podłoża - jest to częsta przyczyna pojawiania się przedwcześnie wad powłok.

Ważny jest również rodzaj uzyskanego po obróbce strumieniowo-ściernej profilu powierzchni. Zależy on od użytego ścierniwa, stosowanego ciśnienia powietrza i techniki czyszczenia. Zbyt mała chropowatość może nie stanowić wystarczającego "zakotwiczenia" powłoki, natomiast zbyt duża może spowodować nierównomierne pokrycie wysokich ostrych pików. Prowadzi to do pojawienia się przedwcześnie wad na powłoce, szczególnie przy cienkich powłokach. Poniższe dane pokrótce obrazują zależność chropowatości powierzchni od zastosowanego ścierniwa.

 

Czyścimy stal w zakresie czterech stopni skorodowania: A, B, C lub D. W zależności od potrzeb możemy uzyskać cztery klasy przygotowania powierzchni od Sa 1 do Sa 3, tj. od oczyszczenia zgrubnego do wzrokowo czystej metalicznej barwy stali (wg PN-EN ISO 8501-1:2008).

 

Stopień oczyszczenia

 

Charakterystyka

Sa 1

Zgrubne oczyszczenie strumieniowo-ścierne.

Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu ani słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń.

Sa 2

Gruntowne oczyszczenie strumieniowo-ścierne.

Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, większych śladów zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia silnie przylegają.

Sa 2,5

Bardziej gruntowne oczyszczenie strumieniowo-ścierne.

Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków.

Sa 3

Oczyszczenie strumieniowo-ścierne do stali wzrokowo czystej.

Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

 

Dla nienaruszenia geometrii konstrukcji zaleca się śrutowanie detali o masie powyżej 0,5 kg i grubości ścianek co najmniej 3mm.

Wszystkie powierzchnie obrobione na gotowo, np. otwory gwintowane, powierzchnie współpracujące (jak powierzchnie tulei, sworzni), powierzchnie czołowe, powierzchnie tłoczysk, łożysk przegubowych, wielowypustów, powierzchnie z gumy, tworzyw sztucznych (nie podlegające malowaniu) powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas śrutowania za pomocą specjalnych, trwałych zabezpieczeń.

Konstrukcja zabezpieczeń musi też skutecznie chronić przed przedostaniem się śrutu do otworów i wnęk, z których utrudnione jest usuwanie śrutu.

Wyroby śrutowane (a transportowane w warunkach polowych) powinny być przewożone krytymi środkami transportu lub szczelnie przykryte plandeką.

 

 

Proponujemy bardzo atrakcyjne ceny i terminy realizacji usługi. Prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa potrzeb i możliwości wykonania usługi.